Behandling

Våra behandlingar

Här på Chiro Rehab Center sätter vi dig i fokus och strävar alltid efter att erbjuda den bästa möjliga vården. Som kiropraktor utför vi en genomgående och noggrann undersökning som ligger till grund för en effektiv behandling av kroppens leder och muskler. Våra kiropraktorer erbjuder dig helhetslösningar samt lägger upp en personlig behandlingsplan med målsättningen att främja din hälsa.

Behandling

Vanligaste sökorsaken till kiropraktor är uppkommen smärta. Symtomen kommer först efter att problemet blivit tillräckligt stort. Oftast tar det några behandlingar och smärtan avtar.

Rehabilitering

Nästa steg i behandlingen är rehabiliteringsprocessen. Kiropraktor besöket går ut på att öka funktionen i kroppen och minimera risken att få tillbaka problemen.

Förebyggande

Det sista steget är att fortsätta se till att nervsystemet mår bra. Så att du kan fortsätta din vardag utan bekymmer. Regelbundna besök hos din kiropraktor, varannan månad, kvartal, halvårsvis eller en gång per år beroende på dina tidigare besvär samt ditt vardagsliv.

Kiropraktik

Kiropraktik är en behandlingsform som omfattar diagnostik, manuell behandling och rehabilitering.

Historik

Ordet kiropraktik kommer från grekiskan (cheiro och praktikos), och betyder att göra för hand. Det som kännetecknar för kiropraktik är HVLA-manipulation (High Velocity Low Amplitude). HVLA-manipulation är en smärtfri behandlingsteknik som utförs med en kort impuls mot leden för att öka dess rörlighet och minska smärta. Tekniken utförs med en hastig rörelse och minimal kraft.

Behandlingen

Den praktiska tekniken utvecklas under den 5 åriga utbildningen som kiropraktorerna genomgår. Detta krävs för att ge en säker och effektiv behandling. Varje terapeut väljer att jobba med olika tekniker, vilket kan ge dig som patient olika upplevelser beroende på vilken terapeut man besöker.

Bra att veta

Vid ett kiropraktiskt besök läggs stor vikt på diagnostisering. Kiropraktorn är primärvårdsgivare, vilket innebär att patienten inte behöver någon remiss från läkare eller annan vårdenhet innan kiropraktorbesöket. Om det finns kontraindikationer på patientens problem inför kiropraktisk behandling eller om undersökningen kräver vidare utredning, hänvisar kiropraktorn patienten vidare till lämplig vårdgivare.

Dry Needling

Dry needling är en behandlingsform där nålar används för att effektivt komma djupt in i muskulaturen och behandla de områden som inte går att nå med händerna.

Smärtan

Myofasciell smärta/triggerpunkter utgörs av spända muskelsträngar som orsakar lokal och/eller utstrålande smärta till ett specifikt område som är karaktäristiskt för triggerpunkten. Dessa kan snabbt och säkert behandlas med hjälp av dry needling.

Behandlingen

När man träffar en triggerpunkt får man en så kallad ”local twitch response”, som är en snabb sammandragning av myofibrillerna, och därefter blir muskeln helt avslappnad.

Bra att veta

Dry needling är helt skild från traditionell akupunktur, enda likheten är att man använder akupunkturnålar.

IASTM

Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization

Historik

Tekniken sägs ha utvecklats från Gua sha, en metod som används i kinesisk medicin. Gua sha använder instrument med utjämnade kanter för att skrapa huden tills röda fläckar uppstår. Gua sha har emellertid andra motiv, mål och applikationsmetoder än IASTM.

Behandlingen

Instrumentassisterad mjukvävnadsmobilisering (IASTM) är en myofascial intervention som används för mjukvävnadsbehandling. Den är baserad på korsfriktionsmassage. Den utförs med instrument som vanligtvis är gjorda av rostfritt stål med fasade kanter och konturer, som kan anpassas till olika anatomiska kroppsdelar och möjliggör djupare penetration. Det används för detektion och behandling av mjukvävnadsstörningar.

Hjälper mot

Medial epikondylit, lateral epikondylit, nacksmärta, hälsporre, plantar fascit, knäseninflammation, hälseneinflammation, myofascial smärta och begränsningar, muskuloskeletala obalanser, kronisk ledsvullnad associerad med stukningar, muskelstelhet, icke-akut bursit, ryggont, IT-band syndrom och benhinneinflammation kan behandlas med hjälp av IASTM.

Stötvågsbehandling

Shockwave therapy

Metoden

Är en kliniskt beprövad och vetenskapligt utvärderad behandlingsmetod, som ger god effekt på en mängd skador och besvär i kroppens senor och muskler.

Behandlingen

Behandlingen leder till en inflammationsliknande reaktion i det behandlande området/vävnaden. Behandlingen ger oftast viss smärtlindring efteråt.

Bra att veta

Vanligtvis behövs flera behandlingar för att få ett bestående och tillfredsställande resultat. En behandling per vecka är att rekommendera. I vissa fall kommer inte resultaten direkt, men stötvågsbehandlingen har startat en läkningsprocess som fortgår efter avslutad behandling.

Ultraljudsdiagnostik

Muskuloskeletal Ultraljudsdiagnostik

Metoden

Med hjälp av ultraljudsskanning kan vi se mjukdelar inne i kroppen och identifiera olika typer av skador.

Behandlingen

Vid jämförelse med friska sidan ger det ofta information om det finns förändringar som kan vara orsak till dina besvär.

Undrar du något?

Kontakta oss, så hjälper vi dig till rätt behandling.

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?